puhtaus

Korkealaatuinen ja vastuullisesti tuotettu puhtaanapito

Organisaation tehdessä valintaa puhtaanapidon kumppaniksi, huolehtimaan yrityksen toimitiloista sekä suuressa osassa liiketoimintoja, myös myytävästä tuotteesta, kuten esimerkiksi hotellimaailmassa huonetuotteesta, on hyvä valita kumppani, jonka kanssa yhteistyö on läpinäkyvää ja joustavaa alusta pitäen. Palveluliikkeiden puhtaanapidon ja laadunvalvonnan prosessit tulisivat olla niin avoimia, että ne ovat milloin tahansa asiakkaan saatavilla. Liikesalaisuus ei ole se millä tavalla puhtautta […]

Korkealaatuinen ja vastuullisesti tuotettu puhtaanapito Read More »

Puhtauden laadunvalvonta

Puhtauden laadunvalvonta alkaa prosessien tarkastelusta Puhtaus on puoliruokaa, sanotaan, ja se kyllä pitää paikkansa. Pintojen puhtaustulokseen vaikuttaa koko siivouksen aikainen prosessi alkuvalmisteluista aina lopputöihin. Pelkkä pintojen puhtaustuloskaan ei aina kerro meille koko totuutta. Puhtauden tuottaminen on pitkälti kiinni tekijästä, yksikin virhe tai tekemättä jättäminen siivousprosessin jossain vaiheessa voi sabotoida pahimmassa tapauksessa koko päivän työn ja monistua siivottujen

Puhtauden laadunvalvonta Read More »