Korkealaatuinen ja vastuullisesti tuotettu puhtaanapito

Organisaation tehdessä valintaa puhtaanapidon kumppaniksi, huolehtimaan yrityksen toimitiloista sekä suuressa osassa liiketoimintoja, myös myytävästä tuotteesta, kuten esimerkiksi hotellimaailmassa huonetuotteesta, on hyvä valita kumppani, jonka kanssa yhteistyö on läpinäkyvää ja joustavaa alusta pitäen.

Palveluliikkeiden puhtaanapidon ja laadunvalvonnan prosessit tulisivat olla niin avoimia, että ne ovat milloin tahansa asiakkaan saatavilla. Liikesalaisuus ei ole se millä tavalla puhtautta tuotetaan. Siivouksella on kaikkialla sama tavoite, puhdas, turvallinen ja terveellinen tila. Konsepti ei liene se, minkä kautta kilpailuetu syntyy. Tavanomaisimmat konseptit ovat kaikilla palveluntuottajilla hyvin saman tyyppiset. Kilpailijat taas erottavat toisistaan tapa palvella asiakkaita sekä palvelua tuottavat henkilöt, näissä asioissa ne suurimmat liikesalaisuudet piilevät.

Konsepteja on turha piilottaa asiakkaalta, niissä ei ole nykypäivänä suuria eroja. Laadukas ja toimiva kumppanuussuhde rakennetaan yksilöllisen asiakastarpeen ympärille, tällöin myös puhtaanapidon konseptin tulee olla yksilöllisesti muokkautuva ja palvelun ostajan tarpeisiin taipuva.

Palvelun ostajan on hyvä laatia muistilista tarjouspyynnön tueksi, jotta kaikki tärkeät asiat tulevat huomioitua.

Ostajana olen kiinnostunut paitsi vastuullisuudesta, myös siitä, miten perehdytys- ja laadunvalvonta-, sekä ympäristönäkökulmat ovat huomioitu palveluntarjoajan organisaatiossa. Se, että yritys maksaa työntekijälle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa, on tietenkin elinehto, työtä tehdään, jotta saadaan voita leivän päälle. Harva harrastuksen vuoksi työssä käy, vaikka kuinka siitä nauttisikin. Joten luonnollisesti tehdystä työstä kuuluu siis maksaa ja saada ansaittu palkka. Viime vuosina puhtaus-, kiinteistö- sekä palvelualan palkat ovat onneksi olleet nousussa ja palkkaerot pienentyneet huomattavasti muihin aloihin verraten.

Vastuullisuuteen liittyy myös palvelun hinnoittelu ja sen läpinäkyvyys. Tarjousvaiheessa on tärkeää muistaa käydä hinnoittelu selkeästi lävitse, jotta myöhemmin vältytään yllätyksiltä.

On kuitenkin muitakin vastuullisuusnäkökulmia, jotka tulisi ottaa kumppania valittaessa huomioon.

Ammattitaito, perustuuko palveluliikkeen osaaminen koulutukseen ja todelliseen toimialaosaamiseen?

Urallani olen kuullut usein sanottavan, että kuka tahansa osaa siivota. Tästä käsitteestä tulisi pyrkiä eroon. Puhtausalalla työskentelevistä työntekijöistä iso osa tulee kulttuureista, joissa hygieniakäsitykset ovat varsin moninaiset, eikä osaamista aseptiseen siivoukseen välttämättä ole. Panostamalla henkilöstön koulutukseen kaikilla tasoilla, organisaatiot varmistavat osaamisen ja kilpailukykyisen toimintansa jatkuvasti kehittyvällä kilpailijakentällä. Ammatilliseen koulutukseen panostaminen on välttämätöntä, mikäli organisaatiot haluavat pysyä alituiseen muuttuvalla kilpailukentällä uskottavana palveluntarjoajana myös ostajan näkökulmasta.

Vastuullinen palveluntarjoaja tarjoaa vain palvelua, johon organisaatiolla on ammattiosaaminen. On vastuutonta tarjota esimerkiksi terveydenhuollon siivouspalvelua, jos siihen ei ole organisaatiotasolla osaamista tai riittävää ammattitaitoa. ”Markan seppä saa usein aikaan satasen vahingon”. Investoimalla ensin henkilöstön koulutukseen ja vasta sitten laajentamalla toimintaansa uuteen toimialaan organisaatiot vahvistavat paikkansa kilpailijakentällä.

Organisaation perehdytyspolku

Onko perehdytyspolkua laadittaessa huomioitu kaikki ne asiat ja näkökulmat, jotka ovat arjen onnistumisen ja laadukkaan puhtauden kannalta erityisen tärkeitä?  Perehdytyksellä on iso merkitys työntekijän onnistumiseen ja laadukkaaseen puhtaustulokseen. Investoimalla riittävään ja intensiiviseen perehdytykseen varmistetaan samalla, että työntekijät tietävät mitä heiltä odotetaan. Työssä viihtyvyys paranee ja vaihtuvuus todennäköisesti pienenee. Tyytyväinen henkilöstö viihtyy työssään ja sitoutuu työnantajaansa sekä asiakaskohteisiin. On kaikkien etu, että henkilöstö on mahdollisimman pysyvää. Jos vaihtuvuutta on paljon, on selvää, että perehdytyksen ja työnjohdon prosesseja tulisi tarkastella. Työntekijällä on oikeus perehdytykseen ja työnantajalla on vastuu tarjota sitä riittävissä määrin. Läpinäkyvä ja dokumentoitu perehdytysprosessi on laadukkaan toiminnan tae.

Laadunvalvonta, perustuuko se aistinvaraiseen lopputuloksen tarkasteluun, vai onko organisaatiossa mietitty koko siivousprosessia ja sen vaikutusta lopulliseen puhtaustulokseen?

Laadunvalvonta tulisi aloittaa aina taustaprosessien tarkastelusta, jotta voidaan varmistua hygieenisen ja aseptisen siivouksen toteutumisesta. Esteettinen puhtaus on toki tärkeää mielikuvien kannalta ja aistinvaraisesti voidaankin tehokkaasti tarkkailla tilojen siivouslaatua sekä näkyvän lian määrää, mutta ei kuitenkaan havaita mahdollisia taustaprosesseissa tapahtuvia virheitä. On siis tärkeää valvoa aina koko prosessin laatua. Sertifioitu laatujärjestelmä kertoo, että palveluntarjoaja yrityksessä on otettu kaikki laatutekijät huomioon.

Ympäristöä säästävä toiminta ja siihen liittyvä vastuullisuus on avainasemassa kaikessa puhtaanapidossa.

Valitsemalla laadukkaat ja ekologiset siivousvälineet ja puhdistusaineet, sekä toteuttamalla vettä säästävää siivousta, rasitetaan ympäristöä huomattavasti vähemmän ja saadaan tehokkaasti pienennettyä siivouksen hiilijalanjälkeä monessakin suhteessa. Palveluliikkeillä on valittavana hyviä vastuullisia ja kotimaisiakin vaihtoehtoja puhdistusaine-, siivouskone- ja välinehankinnoissa. Ostamalla työtä Suomeen, vaalitaan myös vastuullisuutta ja eettisiä arvoja.

Itseasiassa, kaikki ostajan muistilistan osa-alueet linkittyvät ympäristöön ja sitä kautta sekä ostajan, että tilojen käyttäjien hyvinvointiin, ympäristöä unohtamatta. Siivouksella on suuri merkitys mm. saneerausvälin tarpeeseen. Ammattitaitoisesti ja oikein hoidetut pintamateriaalit kestävät pidempään, ja perussiivoustarpeenkin väli pitenee, kun ylläpitosiivous hoidetaan tarkoituksenmukaisesti ja oikeilla väline-, sekä puhdistusainevalinnoilla. Ympäristöä ja kiinteistön pintamateriaaleja voidaan säästää myös ottamalla käyttöön puhdasvesi, jonka on todettu olevan hyvä vaihtoehto, mikäli haetaan kokonaan kemikaalivapaata ylläpitosiivousta.

Tavoitteena kumppanuus

Jatkuva kilpailutusprosessista toiseen matkaaminen luo epävarmuutta arkeen sekä ostajan, että palveluntuottajan henkilöstössä. Miksi siis vaihtaa kumppania, kun se oikea on löytynyt? Yhdessä palveluntarjoajan kanssa toimintaa ja prosesseja kehittämällä ostaja saa tarkoituksenmukaisinta ja organisaationsa tarpeisiin parhaiten perustuvaa palvelua. Kumppanuus on aidosti molempien osapuolten liiketoimintaa palvelevaa yhteispeliä, jossa kaiken keskiössä on tilojen loppukäyttäjä ja maksava asiakas.

Korkealaatuinen ja vastuullisesti tuotettu puhtaanapito on kilpailuetu kaikissa toimintaympäristöissä.

Vastuullisin terveisin

Hanna Ojamo

Puhtaus-coach

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *