Puhtauden laadunvalvonta

Puhtauden laadunvalvonta alkaa prosessien tarkastelusta

Puhtaus on puoliruokaa, sanotaan, ja se kyllä pitää paikkansa. Pintojen puhtaustulokseen vaikuttaa koko siivouksen aikainen prosessi alkuvalmisteluista aina lopputöihin. Pelkkä pintojen puhtaustuloskaan ei aina kerro meille koko totuutta. Puhtauden tuottaminen on pitkälti kiinni tekijästä, yksikin virhe tai tekemättä jättäminen siivousprosessin jossain vaiheessa voi sabotoida pahimmassa tapauksessa koko päivän työn ja monistua siivottujen tilojen käyttäjäkunnan omiin prosesseihin vielä moninkertaisesti. Puhtauden tuottajat ovat siis paljon vartijoina. Kun mitataan puhtautta ja arvioidaan laatua, on tarkasteltava koko siivouksen prosessia, ei pelkästään tilojen visuaalista puhtautta.

Tarkastelu kannattaa aina aloittaa taustaprosesseista, jotka ovat sidoksissa lopulliseen puhtaustulokseen. 

Desinfiointia tärkeämpää on poistaa lika pinnoilta mekaanisesti.

Siivooja ansaitsee kunnon perehdytyksen omaan työtehtäväänsä ja sen ympärille rakentuviin prosesseihin. Jotta voi tuottaa puhtautta, on ymmärrettävä puhtaanapidon tärkeimmät perusteet ja osattava toteuttaa niitä käytännössä. Siivooja osallistuu työpäivän aikana yritysten ja organisaatioiden tärkeimpiin palveluprosesseihin. Nämä ovat kaikki sidottuja taustalla tehtäviin näkymättömiin huoltoprosesseihin, joita on käynnissä koko siivousprosessin ajan. Siivoojan työ on äärimmäisen vastuullista ja tärkeää taustatyötä. Puhtaus mahdollistaa siivottavissa tiloissa tapahtuvan liiketoiminnan. Perehdyttämällä henkilöstön hyvään työtapahygieniaan ja aseptiseen siivoukseen varmistetaan siivottavien tilojen toiminta- ja käyttövarmuus.

Nyt pandemian aikana on alettu puhua voimakkaasti kosketuspintojen pyyhinnästä ja desinfioinnista. Desinfiointia tärkeämpää on kuitenkin poistaa lika pinnoilta mekaanisesti. Käyttämällä turhaan desinfioivia puhdistusaineita, tuhotaan pinnoilta myös kaikki hyvänlaatuiset mikrobit. Ammattitaitoinen siivooja tietää, milloin desinfioinnille on tarvetta. Kun käytössä ovat laadukkaat mikrokuituiset siivouspyyhkeet ja mopit sekä oikea menetelmä, saadaan puhdasvesiä tai ylläpitosiivoukseen tarkoitettuja puhdistusaineita käyttäenkin hyviä pintapuhtaustuloksia aikaan.

Hyvällä ja riittävällä perehdytyksellä varmistat oman organisaatiosi ammattiosaamisen myös pandemia-ajan siivoukseen liittyenMilloin viimeksi tarkastit organisaatiosi omavalvontaprosessin, jossa kuvataan siivouksen omavalvontaan liittyvät tekijät? Nyt jos koskaan on tärkeää tarkastella oman organisaation siivousprosessia ja huolehtia riittävät omavalvontaprosessit kuntoon. Tilojen loppukäyttäjät tulevat yhä enemmän tietoisemmiksi siivoukseen ja pintahygieniaan vaikuttavista tekijöistä ja saattavat kysyä omavalvonta- tai hygieniaohjelmasta. On hyvä vastata asiakkaalle, kun ohjelmat ja prosessit ovat kunnossa. 

Valitettavan usein myös piiloudutaan sen taakse, että se mitä emme voi nähdä, sitä ei ole olemassa.

Miksi sitten kuitenkin suurelta osin edelleen mittaamme puhtautta visuaalisesti lopputulosta tarkastelemalla? Visuaalinen puhtaus luo mielikuvan puhtaudesta. Se on siis vähintäänkin yhtä tärkeää, kuin pintapuhtaus, joka ei ole silmin havaittavissa. Käytössämme olevat pintapuhtautta mittaavat testausmenetelmät ovat myös joko kalliita tai erityisen hitaita käyttää arkityössä. Valitettavan usein myös piiloudutaan sen taakse, että se mitä emme voi nähdä, sitä ei ole olemassa. Tästä ajatuksesta organisaatioiden tulisi kuitenkin pyrkiä eroon.

Suurimpia infektioiden aiheuttajia emme edelleenkään voi silmämääräisesti havaita. Visuaalinen laadunvalvonta yhdessä pintapuhtautta mittaavien testimenetelmien kanssa toimivat hyvin työparina ja kertovat meille sen, jäävätkö pinnat puhtaiksi siivouksen jälkeen. Säännöllinen pintahygienian mittaaminen on tärkeä osa siivousprosesseja. Näytteiden tulokset kertovat myös siivoojalle totuudenmukaisimman palautteen siivottujen tilojen hygieenisyydestä. Siivouksen aikana on äärimmäisen tärkeää noudattaa hyvää käsihygieniaa ja aseptista työtapaa.

Siivousvälineiden ja koneiden puhtaudesta on pidettävä hyvää huolta. Siivousvälineet ja koneet tulee puhdistaa valmistajan ohjeiden mukaisesti työvuoron päätteeksi ja aina, kun sille on selkeä tarve. Siivoustekstiilit tulee pestä ohjelämpötiloja noudattaen, jotta voidaan varmistua siivoustekstiilien hygieenisyydestä. Puhtaita siivoustekstiilejä tulee käsitellä aina puhtain käsin, jotta mahdollinen kontaminaatioriski saadaan minimoitua. On hyvä muistaa, että vain puhtailla välineillä ja koneilla, saadaan puhdas lopputulos siivottaviin tiloihin. Pintapuhtautta mitattaessa on tärkeää muistaa ottaa näytteet säännöllisesti myös työvälineistä ja siivouskoneista. 

Hygieniaohjelman laatiminen on tätä päivää. Henkilöstö ja asiakas on oikeutettu puhtaisiin toimitiloihin. Mikäli organisaatiosi omavalvonta- ja tai hygieniaohjelma on vielä tekemättä tai osittain vaiheessa, ota yhteyttä, autan sinua laatimaan sen ammattitaidolla. 

Aurinkoa kevääseen.

Puhtaus – coach 

Hanna Ojamo 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *