" Olemme kokeneet yhteistyömme Hanna Ojamon kanssa antoisaksi ja näkökulmia rikastuttavaksi. Meitä yhdistää yhteinen halu muuttaa puhtausalaa.

Arvostamme Hannan pitkää kokemusta alalta sekä opetus- että yrityspuolelta. Hannan näkemykset ja osaaminen ovat tuoneet meille arvokasta lisäarvoa, jota hyödynnämme oman palvelumme kehittämisessä. Voimme suositella Hannaa lämpimästi puhtausalan asiantuntijaksi. "

Timo Kaarlela

CEO

Vuosien varrella olen saanut työskennellä Hannan kanssa kahdessa eri hotellissa. Hanna on erittäin ammattimainen, tehokas, nopea, ei pelkää itse tarttua toimeen, jämäkkä, näkee asiat myös asiakkaan kannalta ja kaiken tämän lisäksi hän on todella ystävällinen, sydämellinen ja hänen kanssaan on helppo ja miellyttävä työskennellä.

Kun asian tuo Hannan tietoisuuteen, tietää, että se tulee varmasti hoidettua.

Hotellin rakennusvaiheessa ja avaukseen liittyen saimme Hannalta kullanarvoisia neuvoja ja vinkkejä mm. pintojen suojaamiseen, aikatauluihin ja käytännön järjestelyihin liittyen. Näillä on vaikutus pitkälle tulevaisuuteen. Hanna on luottohenkilö, jonka kanssa tekisin töitä todella mielelläni milloin vain.

Elli Suutarinen

Hotellipäällikkö

Hotellien välinen kilpailu on jo pitkään perustunut majoitushuoneiden varustetason kohottamiseen, joka on osittain johtanut jo ylivarusteluun.

Nyt ollaan palattu jälleen perinteisten kysymysten äärelle, joista tärkeimpänä hyvä hygieniataso. Tämän saavuttamiseen ei ole olemassa oikotietä, vaan se on systemaattisen työn tulosta. Henkilöstön koulutus ja perehdytys, hyvä johtaminen, sekä säännöllinen laaduntarkistus ja yhteiset palaverit palautteen käsittelyyn ja toiminnan kehittämiseen ovat olleet hyväksi havaittuja työkaluja. Näiden avulla olemme onnistuneet saamaan erinomaiset pisteet asiakaspalautteissa siivoustasostamme.

Minulla on ollut ilo tehdä yhteistyötä Hanna Ojamon kanssa hotellimme housekeeping toimintojen ja yleisten tilojen siisteyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hanna on ollut erittäin luotettava ja sitoutunut johtaja. Hänellä on erinomainen substanssiosaaminen ja koulutus haastavienkin kohteiden ongelmien ratkaisuun. Henkilöstön arvostus häntä kohtaan näkyy pitkinä, pysyvinä työsuhteina ja meistä on muodostunut yhteinen työporukka. Myös budjetissa ollaan pysytty.
Voin lämpimästi suositella yhteistyötä Hannan kanssa.

Päivi Laine

toimitusjohtaja

Avasimme maaliskuussa Hauholle v. 2001 hoivakotitarkoitukseen rakennettuihin tiloihin ikäihmisten tehostettua palveluasumistatarjoavan palvelukodin.
Koimme vahvasti, että lupaamamme laadukas hoito lähtee puhtaista, hygieenisesti oikeilla aineilla ja menetelmillä siivotuista tiloista.

Halusimme ostaa käsikirjaksemme ammattilaisen laatiman siisteyssuunnitelman heti toiminnanaloitusvaiheeseen.
Toivoimme selkeää ohjeistusta mitä siivotaan, kuinka usein, millä menetelmällä ja millä aineella.

Hanna aloitti siisteyssuunnitelman laatimisen toimipaikkakäynnillä, jolla hän kartoitti tilamme sekä pintamateriaalit ja siivouskeskuksen.
Saamamme ohjeistus oli erittäin kattava ja selkeä. Hanna laati täysin meidän tiloihimme räätälöidyt tilakohtaiset taulukot, jossa ohjataan kuinka usein mitäkin kyseisessä tilassa tulee siivota, millä välineellä, aineella ja menetelmällä.
Ohjeistuksessa on lueteltu myös tarvittavat suojaimet sekä vastuuhenkilöt (eli onko kyseinen työvaihe laitoshuoltajan vai hoitajan vai molempien vastuualuetta).
Siisteyssuunnitelma sisälsi tuotesuositukset ja niistä tuotekortit sekä erilliset ohjeistukset eritetarhadesinfektioon. Mukana oli myös ohjeistus omavalvontaan.

Hannan laatiman siisteyssuunnitelman avulla voimme taata asukkaillemme hygieenisesti siivotut, terveelliset ja turvalliset tilat.
Koko henkilöstö tietää, mitä siivotaan, milloin ja millä menetelmällä.
Siisteyssuunnitelmaan kuului myös lyhyt hygieniavalmennus, joka herätteli mm. käsihygienian tärkeyteen.

Yhteistyö Hannan kanssa on ollut miellyttävän helppoa ja Hanna on loistava kouluttaja.
Suosittelen lämpimästi kaikkia hoivakoteja satsaamaan ammattilaisen laatimaan siisteyssuunnitelmaan ja ihmettelenkin, ettei se ole vielä pakollinen osana lupaprosessia.

Hanna Mannila

toiminnanjohtaja

Olen Hannan kanssa tehnyt pitkään yhteistyötä sekä Clarion että Hotel U14 hotelleissa. Clarion vuosina Hanna oli yhteyshenkilömme palvelujohtajana hotellin siivouskumppanilla. 

Maaliskuussa 2020 avatussa Hotel U14 projektissa hän konsultoi rakennusvaiheen avaus-suunnitelmia sekä suunnitteli rekrytoinnin lisäksi koko siivouksen operatiivisen toiminnan.

Hanna on oman alansa aivan huippu ja yhteistyö hänen kanssaan on aina mutkatonta ja mieleistä!
Voin lämmöllä suositella Hannaa kaikissa siivoukseen liittyvissä asioissa.

Janne Ant-Wuorinen

General Manager

yhteistyökumppaneita

Clean Up Consulting
on SSTL Puhtausala ry:n yritysjäsen!

SSTL Puhtausala ry on puhtausalan neuvonta- ja koulutusjärjestö.